logo

Digital hantering av fastighetsinvesteringar.


ADDER

ADDER är ett unikt system som följer ditt bolag genom samtliga fastighetsinvesteringar och därmed skapar rätt underlag och handlingar i hela processen. Med hjälp av speciellt utformade moduler skapas möjligheten att få ut rapporter på koncern-, bolags-, fastighets- eller projektnivå.

ADDER är en modulbaserad webbtjänst där du som kund står i centrum. Antingen kan du välja en fristående stand alone-modul som löser ett specifikt problem eller så skapar vi tillsammans ett integrerat flöde för hela investeringsprocessen. Vi är specialister inom skatt, ekonomi, fastigheter och IT. Med ADDER säkerställer vi compliance och din personal kan fokusera på verksamhetsutveckling.

Projekt

Automatiska rapporter och grafer utifrån budget, beställningsunderlag och inkomna fakturor.

Klassificering

Identifierar skattemässiga avdrag till rätt skatteklass, sorterar på redovisningskonton och K3-komponenter.

Förvaltning

Momsjämkningsunderlag och momsjämkningshandlingar, statistik och jämförelsedata.


Projekt

ADDERs projektmodul överbryggar informationsgapet mellan projekt och ekonomi – helt automatiskt. Väljer du dessutom att koppla på våra moduler för skatteklassificering och redovisning enligt K3 får din ekonomiavdelning underlag för deklaration och redovisning med ett knapptryck. Många projektledare arbetar fortfarande med Excelmallar eller andra system som inte skapar ett bra informationsflöde. Detta gör det svårare att följa upp projekt och informationen når inte resten av organisationen i realtid.

ADDER ger flera valmöjligheter för din organisation beroende på de system och rutiner du har idag och hur du vill arbeta imorgon. Vi anpassar ADDER efter dina behov – har du några frågor? Kontakta oss idag.

  • Genom att digitalisera projektmallar, kalkyler, betalplaner och beställningsunderlag får ledning och andra berörda personer tillgång till informationen i realtid.

  • Betalplaner och prognoser aggregeras från projekt till bolags- och koncernnivå i finansiella rapporter.

  • En strukturerad och gemensam datahantering ger ett statistiskt underlag för en effektiv verksamhetsutveckling på alla nivåer i koncernen.


Klassificering

ADDER har en klassificeringsalgoritm som är smart som en skatterådgivare och effektiv som en ekonomikonsult. Det är vad vi kallar digitalisering! Tack vare vår erfarenhet inom skatt, ekonomi, fastigheter och IT kan vi erbjuda dig en digitaliserad skattekonsultation som automatiskt ger dig de rapporter, underlag och handlingar din verksamhet behöver.

Vare sig du redan tillämpar K3 eller är i en process att börja med K3 hjälper vi dig att sätta upp dina konton och komponenter så du kan skapa automatiska underlag.

Inkomstskatt

Automatisk klassificering som ger mer exakta avdrag än schablonberäkning.

Redovisning

Automatisk uppdelning på redovisningskomponenter.


Förvaltning

ADDER säkerställer den långsiktiga hanteringen av skatt och redovisningsdata i förhållande till dina fastighetsinvesteringar. Momsjämkningar och komponentavskrivningar sker helt automatiskt. ADDER håller koll både på förändringar i hyresbeståndet, investeringar i fastigheten och till och med ändringar i fastighetens disposition. Även ändringar i lagstiftning uppdateras automatiskt. Genom att sammanföra data från projektavslut och anskaffningar med dina komponenter, fastigheter och lokalinformation erbjuder ADDER unika möjligheter att ha kontroll i alla situationer.

Vi har lång erfarenhet av både transaktioner och förvaltning av fastigheter – vi vet värdet av att ha koll på papperna när det sker förändringar. Olika momssituationer ger olika fördelar och den som har bra underlag kan skatta sig lycklig när en förändring sker!

Momsjämkning

Automatiska underlag och handlingar för momsjämkning.

Anläggningsregister

Webbtjänst för uppdatering av ändra till fastighetsdata.

Simulering

Simulering av momsade och omomsade verksamheter vid kontraktsförhandlingar

Statistik och kostnadsdatabas

Intern och extern benchmarking.


Kontakt

Adress


CauseyWestling, Blasieholmen 4A, 111 48 Stockholm

Telefon


08 234 111